0605229952 Nemamo opciju na rate i kartice. Isporuka po Srbiji. Radno vreme 10 -18h. Porudžbine van radnog vremena direktno preko sajta ili putem sms-a.

Reklamacije Saobraznost Garancija

Obaveštenje o načinu i mestu prijema Reklamacije Saobraznosti Garnacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe iz ugovora i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine: lično usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

 

Ukoliko ste kupili bilo koji uređaj iz naše ponude i imate problem, na raspolaganju Vam stoji naša SERVICE CALL CENTER na telefon 0605229952 svakog radnog dana od 10h do 18h i subotom od 10 do 15h ili slanjem poruke na e-mail: telekomplus@yahoo.com

Potrošači koji su kupili proizvode u nekom od maloprodajnom objektu telekoplus, mogu reklamacije na kupljene proizvode uložiti u maloprodajnom objektu gde us kupili proizvod.

Postupak reklamacije će se sprovoditi na način predviđen odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a S.T.K.R Teleko Plus Beograd preuzima obaveze prodavca.

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Teleko Plus odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Telekoplusa ne postoji ako isporučena roba:

  1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Teleko Plus ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na mobilnim telefonima ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda ili je data uz proizvod.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Teleko Plus nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.

U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u našem maloprodajnom objektu.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.Cene na sajtu i oglasnim porukama su informativnog karaktera i podložne su dnevnim promenama. Cene su izražene u eurima radi lakšeg snalaženja. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Objavljene cene su bez pdv-a. Ne garantujemo 100% tačnost objavljenih podataka. Teleko Plus posluje po principu subagenture - poručivanja modela. Postoji mogućnost da nemamo sve oglašene modele na lageru.